Informacje dotyczące zagospodarowania

Składnik majątkowy może przejąć nieodpłatnie dowolna komórka organizacyjna Uczelni w terminie 14 dni od daty dodania informacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o chęci przejęcia składnika majątkowego powinna zawierać:

  1. Nazwę składnika majątkowego.
  2. Numer seryjny składnika majątkowego.
  3. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail).

Chęć przejęcia można deklarować poprzez „Formularz kontaktowy.”