Informacje dotyczące sprzedaży

Kupna mogą dokonać pracownicy, studenci, osoby spoza Uczelni, jak również firmy lub instytucje. Oferta powinna zawierać informację dotyczącą:

  1. Nazwy składnika majątkowego.
  2. Numeru składnika majątkowego.
  3. Deklarowanej kwoty zakupu (nie niższej niż cena wywoławcza).
  4. Danych osoby zainteresowanej zakupem (imię i nazwisko, adres i nr telefonu).

Ofertę należy składać przez "Formularz zgłoszeniowy".

Oferty można składać w terminie 14 dni od daty dodania informacji.

Sprzedaży dokonuje się dla oferenta, który zadeklarował najwyższą cenę zakupu.

Nabywca odbiera przedmiot osobiście.