Kontakt

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych Politechniki Białostockiej

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
REGON: 000001672 NIP: 542-020-87-21
tel.: (85) 746-91-72

e-mail: zagospodarowanie@pb.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Citko - kierownik Działu Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych
mgr Żanna Skarżyńska-Łotysz - specjalista
mgr Magdalena Kondracka - starszy referent ds. administracyjnych