Informacje dotyczące darowizny

Darowizna składnika majątkowego może być dokonana tylko na rzecz podmiotu, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.

Informacja o chęci przejęcia składnika majątkowego w drodze darowizny powinna zawierać:

  1. Nazwę składnika majątkowego.
  2. Numer seryjny składnika majątkowego.
  3. Dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail, KRS, NIP, REGON instytucji).

Chęć przejęcia można deklarować poprzez:„Formularz kontaktowy.”

Oferty można składać w terminie 14 dni od daty dodania informacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabywca pokrywa koszty związane z wysyłką i transportem, lub odbiera przedmiot osobiście.