Na mocy zarządzenia nr 603 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych i kasacyjnych składników majątku na Politechnice Białostockiej, Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych zaprasza do zapoznania się ze zbędnymi składnikami majątkowymi Uczelni przeznaczonymi do zagospodarowania, sprzedaży lub przekazania w formie darowizny.

Zagospodarowanie składnika majątkowego oznacza możliwość przejęcia go nieodpłatnie przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni w terminie 14 dni od daty dodania informacji.

Sprzedaż składnika majątkowego może być dokonana pracownikom, osobom spoza Uczelni, jak również firmom lub instytucjom.

Przez darowiznę rozumie się nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego na rzecz podmiotu, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 746-91-72.
 

Zarządzenie nr 603 Rektora Politechniki Białostockiej